U početku beše Reč

 
shutterstock_240306844.jpg
 

Šta smo Mi

U početku beše Reč. Reč, ili Zvuk Boga, bila je iskonska kreativna vibracija iz Božjeg Srca. Tako, kada je Gospod rekao: "Neka bude Svetlost", on je koristio Božanski zvuk da bi prikazao jedan od prvih objekata stvaranja, koji je bio Svetlost. Zvuk je vibracija, a Svetlost je energija.

Put Istine je Mistična Škola najvišeg reda zasnovana na Svetlu i Zvuku Boga. Ako ste tragač za istinom, uvek postoje aspekti istine koji su i dalje misterija za Vas. Kada uđete na unutrašnja vrata naše mistične škole, sve što je nekad bila misterija, polako će Vam se otkriti. Ove misterije nisu okultne ili skrivene, samo ih ne poznaje prosečan pojedinac i mnoge duhovno napredne individue. Sve što radimo u Putu Istine je za Boga, za univerzum i za čovečanstvo.

 

Šta Radimo

Pridružite nam se i dobijte odgovore na pitanja “zašto” u Vašem životu, “zašto” od univerzuma i “zašto” od Boga. Dozvolite sebi priliku da naučite o dubljoj mudrosti Svetlosti i Zvuka, univerzuma i Boga. Naučite dublje tajne života i otkrijte latice božanskog cveta, sve dok ne uspete da vidite Srce svih stvari.

Razumeti život je život bez straha, život velikog potencijala.

 
 

Razumeti život je život bez straha, život velikog potencijala.

 
shutterstock_1088570102.jpg
 

Pokret Univerzalne Duše

Put Istine nudi mnoge različite prakse, sve su osmišljene da promovišu duhovni razvoj. Pokret Univerzalne Duše je sastavni deo naše Mistične Škole. To je sposobnost pomeranja svesti sa jedne lokacije na drugu. Ovo je drugačije od astralnog putovanja koje je ograničeno na fizičke i astralne planove. Pokret Univerzalne Duše ima beskonačan potencijal. Stvara put kojim se mogu istraživati mnoge Božje palate dok se još uvek deluje u fizičkom telu. Sva naša učenja su sveobuhvatna i osmišljena da stvore autentične Majstore duhovnosti.

Svesnost srca

Svesnost Srca vam omogućava da pristupite velikom izvoru božanske mudrosti i ljubavi, kao i duhovnoj snazi. To je još jedan važan aspekt učenja Puta Istine. U fizičkim svetovima, srce i um su i električni i elektromagnetni organi. Oba, ne samo um, takođe su i organi svesti. Međutim, njihova ezoterična priroda je znatno drugačija, jer je umna svest ograničena na svetove dualnosti, dok je Svesnost Srca slobodna da se kreće kroz sve Božje svetove, uključujući i one izvan svetova dualnosti. To je, u stvari, direktna veza duše sa Bogom.

Shodno tome, ne morate da se oslanjate na svest uma dok imate nešto što Vam je mnogo dostupnije. Put Istine nudi tehnike koje vam omogućavaju da pristupite Svesnosti Srca i da delujete iz Srca. Svesnost Srca i Svestnost Hrista su u suštini jedno; obe vode do Stanja Svesti Boga. Svesnost Srca vam omogućava pristup velikom izvoru božanske mudrosti i ljubavi, kao i duhovne moći. Kada delujete iz Srca, možete se družiti sa drugima i sa univerzumom na mnogo dubljem nivou.

Click here to learn more about The Way of Truth.

 
shutterstock_707824426.jpg